Yhteiskuntavastuu

Natura Sibericalle on myönnetty monta palkintoa, jotka kertovat aidosta sitoutumisesta ympäristöasioihin.

Siperia on merkittävä Venäjän osa, jossa asuu 40 omaleimaista etnistä ryhmää, jotka ovat pitkään suojelleet uniikkia kulttuuriperimäänsä. Näiden kansojen etnisten kulttuurien ilmenemismuotojen moninaisuus on poikkeuksellinen. Alueilta löytyy edelleen jopa 300 000 ihmistä, jotka haluavat pitää kiinni paikallisista tavoistaan, sekä puhuvat yli 200 eri murretta ja kieltä.

Ikävä kyllä jo vuosia on ollut selvästi nähtävillä alkuperäiskansojen kulttuurien hidas häviäminen ja sulautuminen Venäjän kulttuuriin. Siperian etnisten ryhmien kulttuurilliset erityispiirteet, traditiot ja arvot ovat pikkuhiljaa kadonneet.

Me Natura Sibericalla olemme sitoutuneet hankkimaan Siperian villit yrtit vastuullisella tavalla, jotta autamme ylläpitämään Siperian ja Kaukoidän alkuperäiskansojen toimeentuloa. Erilaisia etnisiä ryhmiä on 41, joista jokainen on onnistunut säilyttämään oman kielensä ja ainutlaatuisen kulttuurinsa. Joitain näistä ryhmistä edustaa enää alle 1000 henkilöä. Tämän vuoksi uskomme vahvasti, että apumme on elintärkeää alueen kulttuurin ja traditioiden säilyvyyden kannalta. Maksamme korkeamman hinnan villeistä, käsin poimituista yrteistä ja kasveista auttaaksemme Siperian heimoja, jotta he voisivat paitsi huolehtia perheistään, myös vastata yhteisönsä sosiaalisiin ja ympäristöllisiin tarpeisiin. Natura Siberica haluaa tuoda positiivisia muutoksia heidän elämäänsä. Valitsemalla tuotteemme autat Siperian alkuperäiskansoja, heidän perheitään, ja yhteisön elinympäristöä.

Natura Siberica tekee yhteistyötä järjestön kanssa nimeltä Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia, and the Far East of the Russian Federation (http://www.raipon.info). Yhteistyön tavoitteena on elvyttää ja suojella Siperian ainutlaatuisten alkuperäiskansojen kulttuuria.

Natura Siberica on sponsoroinut ensimmäistä Englanninkielistä tietosanakirjaa pohjoisen alkuperäiskansoista. Tärkeän tiedon välittäminen tarjoaa suurelle joukolle ihmisiä ympäri maailmaa mahdollisuuden tutustua alueen alkuperäiseen kulttuuriin ja perinteisiin elämäntapoihin.

Vuodesta 2007 yrityksemme on auttanut Irkutskin osavaltion yliopiston kasvitieteellistä puutarhaa tutkimuksissa, jotka koskevat Baikalin Siperian harvinaisten kasvilajien säilyttämistä ja leviämistä. Puutarhan tarkoituksena rikastuttaa Baikalin alueen ja koko maailman kasviston monimuotoisuutta keräämällä, tutkimalla ja suojelemalla kasveja.

Vuonna 2011 Natura Siberica osallistui Venäjän WWF:n kuudennen kerran järjestämään perinteiseen Grass Ball -tapahtuman. Kaikki sen myynnistä saadut tulot käytettiin harvinaisten ja uhanalaisten kasvilajien suojeluun.

Natura Siberica oli tukemassa syyskuussa 2012 Itelmenin “Alkhalalalay” -festivaalin yhteydessä toisen kerran järjestettyä Venäjän Pohjois-Kamtšatan alkuperäiskansojen tanssimestaruutta.

Vuodesta 2007 Natura Siberica on tukenut Novosibirskissä sijaitsevaa The Church of the Intercession of the Holy Virgin -kirkkoa. Kirkko on arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen monumentti ja myös ainoa hirsistä rakennettu puukirkko alueella.

Back to top