Villikasvien poiminta

Keräämme kasveja ja yrttejä niiden luonnollisilta kasvupaikoilta, jossa ne sisältävät runsaimmin ravinteita ja tärkeitä aktiiviaineita.

Villiyrttejä ja kasveja kerätään samaan tapaan kuin esivanhempamme ovat niitä tuhansia vuosia sitten keränneet. Viljelemättömät kasvit ovat kasvaneet ilman ulkoista stimulaatiota, eivätkä näin ollen sisällä teollisia haitallisia aineita. Kasvien ainutlaatuisuus piilee luonnonvalinnassa – vain voimakkaimmat ja ravinteikkaimmat ovat selvinneet.

Tavoitteenamme on vaikuttaa myönteisesti ekologiaan luonnonvaraisilla alueilla, jolta kasveja keräämme. Oikein säädeltyyn keräämiseen useimmat yrtit ja kasvit reagoivat tuottamalla uutta kasvua. Kerätyt kasvit on käytettävä mahdollisimman pian kuivaamalla tai muulla prosessointimenetelmällä, jottei niiden aktiiviaineet ehdi hajoamaan. Lisäksi on ratkaisevan tärkeää korjata yrtit tietyssä kasvuvaiheessa ja silloin, kun niiden tärkeimmät elementit ovat korkeimmassa pitoisuudessa.

Tästä syystä tuotteissamme käytettävät luonnonvaraiset Siperian yrtit kerätään käsin. Teemme yhteistyötä pienten Siperian alkuperäisheimojen kanssa tarjoten heille työtä ja hyödyntäen heidän arvokasta tietouttaan paikallisista kasveista. Näillä toimintatavoilla taataan alueen monimuotoisuuden säilyminen; alkuperäisten kasvien ja pienten alkuperäisheimojen viihtyminen alueella myös tulevaisuudessa.

Tuotteemme, jotka sisältävät käsin kerättyjä villiyrttejä tai -kasveja, on merkitty Wild Harvested -logolla.

Back to top